EDA: Materials Models for CAE Applications Ammical: Advanced Materials Model Integration for CAE Applications

Integrace pokročilých materiálových modelů pro CAE aplikace

Cílem společného česko-německého projektu je horizontální a vertikální integrace materiálových dat v kontextu řetězců hodnot průmyslu 4.0 a odvození všeobecného materiálového modelu pro procesní i systémovou simulaci.

Funkční prototyp bude podporovat sběr, kompresi a analýzu dat, modelování a distribuci modelů podél celého procesního řeťezce od pokročilého testování kovových strukturních materiálů skrz inverzní analýzu a je schopen propojení různých CAE/PLM systémů.

Projekt je financován Ministerstvem školství a výskumu Spolkové Republiky Německo a Technologickou Agenturou České Republiky.

Finanční podpora

Číslo grantu BMBF: 02P17W500 Číslo grantu TAČR: TF06000075

Partneři projektu:

Žadatel a koordinátor Projektu MATPLUS GmbH Wuppertal
Ostatní členové NORDMETALL GmbH Neukirchen
TU Chemnitz Professorship Virtual Production Engineering
University of Applied Sciences Mittweida Professorship Digital Product Development
COMTES FHT a.s. Dobřany
VISION CONSULTING AUTOMOTIVE s.r.o. Prag

Trvání projektu

Od 01.05.2019 do 30.04.2021


We appreciate your feedback